Literaturdatenbank

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters:
Collection:  II Monografies del Foix
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Martínez-Silvestre, A., Bertolero, A., & Soler-Massana, J. (2009). Programa de conservació de les tortugues de rierol (mauremys leprosa) i d’estany (emys orbicularis) i de control de la tortuga de florida (trachemys scripta sp.) i d’altres quelonis al·lòctons al parc del foix. In II Monografies del Foix (pp. 213–223).Diputació de Barcelona.   
Added by: Admin 22 Oct 2010 20:35:10 UTC Pop. 4.25%
wikindx 4.2.2 ©2014 | Total resources: 14930 | Database queries: 33 | Script execution: 0.11106 secs | Style: American Psychological Association (APA) | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography