Literaturdatenbank

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters:
Collection:  Jornades de formació i divulgació de resultats sobre fauna, flora i animals de companyia
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Soler-Massana, J. (2005). Projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània al parc natural de la serra de montsant. In Jornades de formació i divulgació de resultats sobre fauna, flora i animals de companyia (pp. 1–12). La Morera de Montsant: Document del DMAH de la Generalitat de Catalunya.   
Added by: Admin 22 Oct 2010 20:35:16 UTC Pop. 3.25%
wikindx 4.2.2 ©2014 | Total resources: 14930 | Database queries: 33 | Script execution: 0.11665 secs | Style: American Psychological Association (APA) | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography