Literaturdatenbank

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters:
Publisher:  Parc Natural del Delta de l'Ebre(Sant Carles de la Ràpita)
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Bertolero, A. (2009). Seguiment de les poblacions naturals i reintroduïdes de tortuga d’estany, tortuga de rierol i tortuga mediterrània al parc natural del delta de l'ebre Sant Carles de la Ràpita: Parc Natural del Delta de l'Ebre.   
Added by: Admin 06 Jan 2014 18:24:04 UTC Pop. 4%
wikindx 4.2.2 ©2014 | Total resources: 14930 | Database queries: 33 | Script execution: 0.16007 secs | Style: American Psychological Association (APA) | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography